Jak poruszają się figury w szachach?

Szachy to gra o długiej i bogatej historii (przynajmniej w cywilizacji zachodniej) dwa tysiące lat temu ludzie grali w podobną grę zwaną czaturangą. Chaturanga miała osiem różnych figur, a współczesna szachownica ma osiem rzędów i osiem kolumn. Liczba kolumn została zwiększona w Europie do 10 w XVI wieku, a współczesne zasady zostały ujednolicone w Hiszpanii pod koniec XV wieku. Same klocki zostały zaczerpnięte ze starożytnej kultury indyjskiej, gdzie reprezentowały jednostki wojskowe. Poruszały się w podobny sposób jak teraz, ale nie miały nazw aż do XIII wieku (najwcześniejsze użycie ich nazw przypisuje się Lewisowi Carrollowi).

Współczesne nazwy dla każdego kawałka pochodzą od ich sanskryckich nazw-Rook to Pawn jest obecnie tłumaczone jako „rydwan wojenny”. Bishop to Elephant; Knight to Horse; Queen to Royal; King to Left or Right Handed Warrior; a Pawns to Soldiers. Kawałki mogą poruszać się inaczej w zależności od tego, czy jest to ich pierwszy czy drugi ruch. Na przykład, pionek może poruszyć się tylko o jeden kwadrat po przekątnej, jeśli jest to jego pierwszy ruch, ale jeśli jest to jego drugi ruch, może poruszyć się o dwa kwadraty po przekątnej, tak długo jak oba kwadraty są puste. Więcej na hobbyhood.pl